Estmak Capital ja Capital Mill’i edukustasu vaidlus lõppes edukalt

Estmak Capital ja Capital Mill’i edukustasu vaidlus lõppes edukalt

30.09.20 tegi Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus lõpliku otsuse vaidluses Estmak Capital’i tütarettevõtte Kai 1 OÜ ning selle endise investeerimisnõustaja Capital Mill vahel. Otsusega määras vahekohus Kai tn 1 arendusega kaasneva edukustasu suuruse, milleks sai 799 tuhat eurot. Capital Mill nõudis edukustasu summas 1 337 000. Kai 1 OÜ arvutuste järgi oli edukustasu 750 tuhat eurot. Edukustasu suuruse määramisel oli otsustav tähendus Kai 1 kinnistu väärtusel, mille osas olid pooled radikaalselt erinevatel seisukohtadel. Samuti nõustus kohus Kai 1 OÜ’ga selles, et Capital Mill on võtnud Kai 1 OÜ’lt põhjendamatult projektijuhtimise tasu summas ca 42 tuhat eurot. Otsus on lõplik ja seda ei ole võimalik vaidlustada.

Estmak Capital on rahul vaidluse lõpptulemusega, mis kinnitab Capital Mill’i nõuete põhjendamatust. Otsusel on oluline mõju ka teisele poolte vahel kestvale vaidlusele Lasnamäe Tervisemaja edukustasu üle, kus on samuti vaidluse all kinnistu väärtus, ning kus Capital Mill’i ülepaisutatud nõue põhineb samadel argumentidel, mida vahekohus tänase otsusega tagasi lükkas.